KADRA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 


JAN CZOCHRA

dyrektor Zespołu Szkół w Zwierzyńcu


GRAŻYNA KAWKA

zastępca dyrektora
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

JOANNA RUDA

zastępca dyrektora
nauczyciel biologii

KATARZYNA RODZIK
kierownik Szkoły Filialnej w Wywłoczce
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ks. KRZYSZTOF ¦WITA
 
nauczyciel religii


BEDNARZ EWA
1
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

BOJDA JOANNA
1

nauczyciel języka niemieckiego


SZUTY GRAŻYNA

  nauczyciel języka angielskiego          


GAŁKA DOROTA

nauczyciel wychowania fizycznego

GRABOWSKA ELŻBIETA

nauczyciel plastyki, techniki  i muzyki

bibliotekarz szkoły


GRODOWICZ DOROTA
1

nauczyciel przyrody, informatyki


GRUDEWICZ EWA

nauczyciel historii


KRYSZCZUK MAGDALENA

nauczyciel matematyki


KURYS MARTA

nauczyciel przygotowania przedszkolnego


PRUS BEATA


nauczyciel języka polskiego

STAROŃ IRENA

nauczyciel wychowania do życia 
w rodzinie