PROJEKTY EDUKACYJNE

I. URZĄDZENIA TECHNICZNE WOKÓŁ NAS - BEZPIECZEŃSTWO A UŻYTKOWANIE
II. ILE WIEMY O NASZEJ PLANECIE?

III. SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO