"MLEKO W SZKOLE"

    W ramach „Mechanizmu udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych”  została zawarta po raz kolejny umowa z  Okręgową Spółdzielnią Mleczarską z siedzibą w Krasnymstawie, której przedmiotem jest bezpłatna dostawa  mleka do naszej  szkoły w roku szkolnym 2014/2015.  Programem objęto uczniów klas I - VI. Mleko wydawane uczniom do spożycia podczas zajęć szkolnych, dotowane  jest przez Unię Europejską."OWOCE W SZKOLE"

    W roku szkolny 2014/2015 uczniowie naszej szkoły z kl. I-III po raz kolejny objęci zostali programem „Owoce w szkole”, administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego.Produkty dostarczane bezpłatnie w ramach programu są finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Do tej pory dzieci otrzymały jabłka, gruszki i porcje marchewki.  Owoce i warzywa dostarczane są przez Hurtownię Owoców  i Warzyw Frupaks Fruit Paweł Ignatiuk w Chełmie. 

  Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie,            w którym kształtują się ich nawyki żywieniowe, oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Ratujemy i uczymy ratować”

To jeden z programów edukacyjnych Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Program skierowany jest do nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz uczniów       klas I – III.

W roku szkolnego 2012/2013 realizowane są w kl. I - III następujące tematy:

  1. Bezpieczeństwo– zachowanie bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

  2. Wezwanie pomocy do osoby poszkodowanej, poznanie numerów telefonów alarmowych.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę i umiejętności. Dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.