SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 W ROKU
SZKOLNYM 2014/2015

 

PLAN SZMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodniczący SU :  Kilarski Krzysztof

Z – ca przewodniczącego SU:   Izabela Antosz

Zarząd SU:

 – sekretarz:                                                 

 

Sekcja plastyczno - artystyczna:    Karolina Popławska, Karolin Cieliszak, Agnieszka  

                                                           Maciocha, Klaudia Antosz, Emilia Czop,

                                                           Ostapiński Wojciech

Sekcja do obsługi nagłośnienia: Kociuba Patryk, Maksimiak Gabriel

Poczet sztandarowy:  Ochmański Kamil, Bondyra Aleksandra, Budzyńska Aleksandra

Zmiana pocztu sztandarowego:      Kapuściński Szymon, Panas Aleksandra, 

                                                            Panuciak Agata

 

 

Opiekunowie SU:     Ewa Bednarz  

                                   Dorota Grodowicz