Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2013/2014

  W roku szkolnym 2013/2014 świetlica przy Szkole Filialnej w Wywłoczce jest      codziennie od godz.12.20 12.20 14.20
Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad
uczniami dojeżdżającymi do momentu odjazdu autobusu o godz. 14.20


         Godziny pracy
       świetlicy szkolnej

PONIEDZIAŁEK -12.20 - 14.20     p. Beata Prus

WTOREK  …….  -12.20 - 13.10      p . Beata Prus

                                13.10 -14.20        p. Elżbieta Grabowska

 ŚRODA ……… -13.10 - 13.55        p. Dorota Gałka

                               13.55 -14.20          p. Beata Prus
CZWARTEK  …-12.20 - 14.20         p. Elżbieta Grabowska

 

PIĄTEK ……..- 12.20 - 14.20         p. Beata Prus